info@groeplitp.be
onze centra

WIJ WERKEN AAN EEN NIEUWE WEBSITE.
IN HET NAJAAR 2020 HOPEN WE U VIA DEZE WEG TE INFORMEREN.

 

CORONA

Onze diensten blijven open gedurende de CORONA crisis.
U kan beroep doen op onze diensten via de geëigende kanalen en volgens de geëigende werkwijze. Onze diensten werken vooral op verwijzing.
De telefoonnummers blijven actief. Aarzel niet te bellen dan krijgt u een medewerker aan de lijn of bellen wij u terug in de loop van de komende dagen. Mensen die kampen met twijfel, angsten, bezorgdheden n.a.v. de CORONA quarantaine nemen best contact op met Teleonthaal (106) of Awel (102).


 Beste eerstelijns gezondheids- en welzijnswerkers,

De Limburgse GGZ netwerken en het CAW-Limburg slaan de handen in elkaar.
Tijdens de huidige crisis blijft alle ambulante hulp- en dienstverlening bereikbaar via de gekende kanalen.
Ook voor nieuwe welzijnsvragen en niet-dringende psychische problemen.
Bij twijfel of onduidelijkheid is er het Limburgs contactpunt CAW en openen de GGZ netwerken vanaf dinsdag 14 april meldpunten GGZ, ingericht per eerstelijnszone.
Alle contact- en meldpunten staan open voor vragen van alle leeftijdscategorieën.
Naast het initiatief www.dezorgsamen.be vinden ook overbelaste hulpverleners uit de eerste lijn via deze weg hulp en ondersteuning.We hopen u hiermee in deze hectische tijden nog meer van dienst te zijn.

CAW-Limburg en de Limburgse GGZ netwerken LIGANT, RELING & NOOLIM

 

ESF-project: Passie en Engagement op het werk en project gefinancierd door:Het Limburgs Initiatief voor Therapie en integrale Personenzorg - Groep LITP, is een samenwerkingsverband tussen diensten actief in de ambulante geestelijke gezondheidszorg en psychosociale revalidatie in Limburg. Wij richten ons op kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met psychosociale en/of psychiatrische ondersteuningsbehoeften. Het kan gaan om korte of langdurige psychosociale en/of psychiatrische behandelingen en begeleidingen gericht op een maximaal herstel. Eigen aan onze dienst is:

  • We zijn zo dicht mogelijk in de gewone leefomgeving van de cliënt bereikbaar.
  • We realiseren zorgtrajecten op maat, samen met de cliënt.
  • We handelen professioneel.
  • We trachten maximaal herstel te realiseren door de cliënt als totale persoon in een unieke leefomgeving te begeleiden.
  • We brengen een fundamenteel respect op voor de filosofische/ideologische overtuiging, sociale afkomst, geslacht en nationaliteit van elke cliënt en/of zijn vertegenwoordiger, voor de levensbeschouwelijke gerichtheid van de doorverwijzer en voor de zelfverantwoordelijkheid van de cliënt.

Sinds 25 mei 2018 is de nieuwe wetgeving omtrent gegevensbescherming (GDPR: General Data Protection Regulation) en privacybeleid van kracht. U kan onze privacyverklaring vinden via deze link
Hier kan u ook het aanvraagformulier inzage/afschrift dossier terugvinden.

Voor meer informatie, over Groep LITP of het aanbod van onze diensten, klik op onderstaande logo's of ga via het linkermenu rechstreeks naar het aanbod van onze diensten.


                                        

 

                                                 

 

 

 

 

Suggesties en opmerkingen t.a.v. deze website: info@groeplitp.be

 

 


 

 
Groep L.I.T.P. - Ilgatlaan 11 / 3 - 3500 HASSELT - t. 011/28.68.40 - info@groeplitp.be